Leje af fælleshus

Fælleshuset kan kun lejes af beboere i Grundejerforeningen Stenbuen.

Sådan gør du for at booke fælleshuset
1. Se om datoen er ledig
2. Sende en mail til booking@stenbuen.dk, hvori du angiver dato, tid og husstand
3. Indbetal lejebeløbet inden 7 dage til foreningens bank:

Nordea i Hedehusene
Grundejerforeningen Stenbuen
Reg 2283 
Konto 3486654669

I tekstfeltet på indbetalingen skal der stå Tr for Truelsvang og St for Stenbuen efterfulgt af jeres husnummer og datoen. F.eks. Tr48 01-08-12.

Såfremt lejebeløbet ikke er indbetalt inden 7 dage fra modtaget bekræftelse bortfalder bookingen. 

Hvis en booking skal afbestilles skal det ske på samme mail, senest en måned før den bestilte dato. Der opkræves et gebyr på 300 kr. ved afbestilling.
Ved afbestilling senere end én måned før den bestilte dato, vil betalingen kun kunne refunderes efter særlig aftale.

Pr. døgn til arrangement: kr. 600 pr. døgn, ved 2 sammenhængende dage er prisen for 2. dagen kr. 300.
Så er der mulighed for at man kan rydde op i ro og mag dagen efter, alternativ dække op dagen inden festen.

Pris pr. døgn til overnatning: 300,- (kan kun bestilles en måned i forvejen). Såfremt overnatning sker ifm. booking, er det gratis at overnatte.

Det er kun muligt at booke fælleshuset op til 1 år ud i fremtiden.

Praktisk
Nøglen til huset modtager I senest dagen før fra Allan Thorn, Stenbuen 12, og nøglen returneres hertil efterfølgende. Tjek venligst for mangler, ved akut mangel på tilbehør indkøbes dette af bruger og regning lægges hos kasser Kim Madsen

Huskeliste for aflevering af fælleshuset :

- Rengjort
- Alle døre og vinduer skal være lukket og låst
- Vær venlig ikke at justere på radiator termostaterne
- Køleskabe og fryser tømmes (det lille køleskab skal slukkes og åbnes, mens skal store skal forblive tændt)
- Skraldespande tømt

Ved mangler fra tidligere lejer kontaktes først denne og evt. bestyrelse.

Brug af huset
Det henstilles at når man opholder sig uden for huset under fest, så er det på terrassen og ikke uden foran huset.
Det er meget generende for de nærmeste beboer hvis der støjes foran huset.

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Stenbuens bestyrelse